አላማ
በክልላችን የሚገኙ የባህል እና የቱሪዝም ተsማት የሚሰጡትን አገልግሎት ጥራት በመጨመር የደንበኞችን እርካታ ጨምሮ የተቋሙ ገቢ እንዲጨምር እና በሀገር ደረጃ ከሴክተሩ የሚገኘው ገቢ እንዲጨምር ማድረግ ነው፡፡ 

መግለጫ
የባህል እና የቱሪዝም ተቋማት ስንል፡-
1. የባህል ተቋማት ለምሣሌ (ቤተ መጻሕፍት፣ ሙዚየም፣ ሲኒማ ቤት፣ ሙዚቃ ቤት የባህል ዕቃ መሸጫ እና የመሣሠሉት)
2. የቱሪዝም /የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ/ ተቋማት (ሆቴል፣ ሎጅ፣ ሬስቶራንት፣ ሞቴል፣ ካፊቴሪያ፣ ፔኒሲዮን፣ ሪዞርት፣ ቱርጋይድ፣ የፈረስ ግልቢያ ኪራይ እና የመሣሠሉት)


የምንሰጠው አገልግሎት
1.    የባህል እና የቱሪዝም ተቋማትን መከታተል፣ ሙያዊ ድጋፍ መስጠት እና ቁጥጥር ማድረግ
2.    የሴክተሩን ባለሙያዎች፣ የባህል እና የቱሪዝም ተቋማት ሠራተኞች የአገልግሎት አሰጣጥ ብቃታቸውን ለማሣደግ የተለያየ ስልጠና መስጠት
3.    ለባህል እና ቱሪዝም ተቋማት የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሠርቲፊኬት መስጠት እና የእድሣት አገልግሎት መስጠት
4.    ከቀረጥ ነፃ/ማበረታቻ/ እንዲያገኙ ለባህል እና ቱሪዝም ሚኒስቴር የድጋፍ ደብዳቤ መፃፍ
5.    የባህል እና የቱሪዝም ተቋማትን መረጃ በመያዝ ማጠናቀር
6.    የቱሪስት አገልግሎት መስጫ ተቋማት/ሆቴሎች/ ደረጃ ውስጥ ያሉ ደረጃቸውን እንዲያሻሽሉ እና ደረጃ ውስጥ ያልገቡ ደረጃ ውስጥ እንዲገቡ ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ'


ከቀረጥ ነፃ/ማበረታቻ/ የሚያስገኝ የድጋፍ ደብዳቤ ለማፃፍ፡-
ላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች፡-
1. የኢንቨስትመንት ፈቃድ
2. የግንባታ ፈቃድ/ለሆቴል፣ ለሎጅ፣ ለሬስቶራንት፣ ለሞቴል/
3. የባለቤትነት/የይዞታ/ ማረጋገጫ
4. የመመስረቻ ጽሁፍ እና የመተዳደሪያ ደንብ ኃ.የተ.የግል ማህበር ወይም የህብረት ሥራ ከሆነ
5. ድርጅቱ በደረጃ ሊታቀፍ እንደሚችል ከሚገኝበት ዞን ወይም ከተማ ከሴክተሩ ጽ/ቤት የተፃፈ ማረጋገጫ