-->የኦሮሞ የገዳ ሥርዓት ዴሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግር.pdf

-->የክቡር ደክተር አርቲስት ሻምበል ለማ ጉያ የህይወት ታሪክና ሥራዎች.pdf