foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

Baga Nagaan Dhuftan. Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

 

Oro AdminBaga Gara Dachee Oromiyaa Biyyaa Hayyuu Qaraa Biyya Biflewwanii Badhaatuu, Gabbattuu Magarsituu Hundaa Nagayaan dhuftan!Oromiyaan Dachee Seenaa qabeetti Biyya Qabeenya Uumamaafi Namtolcheetiin badhaate,Ummata Aadaa,seenaafi Afaan isaatiin boonu kan qabdu,akkasumas baay’ina Ummataatinis ta’ee bal’ina dacheetin heddu kan bekkamtu; bal’ina Afaansaatiin akka dachee Afriikaatti sadarkaa 3ffaa iratti kan argamu dachee Laliftuufi magariisa bonaafi gannaati oromiyaan.

Uumamaafi Teessumni lafashee midhagaan,haala qilleensashee mijaawaa dabalatee,Obsaafi gaarummaan Uummatichaa ,kabajaafi jaalalli, duudhaafi Aadaan waldandeettii Ummata Oromoo Itiyoophiyaaf beekkamtii ,Oromiyaaf immoo miidhagina addaa kan kennufi akkasumas bakka gahumsa tuuristiifi hafuura fudhannaa addaa ishii taasisa.

sof2      gadamsa      geda

Hunda caalaa wantoota Oromiyaa filatamtuufi jaalatamtuu akkasumas bakka hawwata tuuristii taasisan keessaa hangafootni holqa uumamaa guddicha Addunyaa keenyaa Holqa Soof Umar ,Paarkii guddicha Gaareen Baalee Afriikaa kanta’e Paarkii Biyyoolessaa Baalee , Bakka qubannaafi jireenya Jannataa Shimbirroolee kan ta’e Haaroowwan naannawa Riiftiivaalii ,naannawa argama ilma namaa jedhamuun kan beekkamu naannoo aki’ooloojikaala Malkaa Qunxurree ,akkasumas iddoowan amantaa waggoottan dheeraa lakkofsisan kanneen akka Gadaamotaa ,Masaajidootaa,masaraawwan mootoolee duriifi fakkeenya jalqabbii madda Diimokraasii Addunyaa kenyaa kan ta’e Sirni Gadaa Oromoofi kanneen biro hawwatafi bakkeen gahumsa tuuristootaa biyya keenyaa keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti akka argamnu wantoota nu taasisan keessaa isaan muraasa .

Nooruu! Anaa Dhufu!

Kottaa Nu Daawwadhaan Affeerraa Keenya!

Biiroo Aadaafi Turiizimii Oromiyaa

Horaa Bulaa!  

 

 

 

 

 

f12
f22
f3
f4
f5
1/5 
start stop bwd fwd

Daawwatoota keenya

0516993
Har'a
Kaleessa
Torbe Kana
Torbe Darbe
Ji'a Kana
Ji'a Darbe
Bitootessa 3,2007 irraa Jalqabe
294
416
1650
2923
1080
11545
516993

Forecast Today
480

7.43%
22.50%
8.31%
1.89%
0.90%
58.98%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:34.237.138.69